Säkerhet som öppnar upp möjligheter

Koncept & material internt och externt

Många olika avdelningar/företag slogs ihop till tre stora avdelningar. Inom informationssäkerhetsavdelningen satsade man på  att hitta en gemensam grund och få alla att känna en samhörighet och ett vi. Vi hittade en minsta gemensamma nämnare som användes för att ta fram ett motto och en strategi. Utifrån detta fick alla avdelningar en tydlig ihopkoppling.

Till det gjordes en värdebok där företagets VD satte tonen i förordet. Sedan följde flera avsnitt och allt mynnade ut i mottot som också blev strategin framåt och som användes i kampanjer och annonser, kampanjsite, rekryteringsannonser etc.

Uppdrag

Knyta samman företaget för att gemensamt satsa framåt

Svårighet

Få de olika affärsområdena att känna samhörighet

Lösning

Sätta ett gemensamt koncept som användes internt samt extern i exempelvis annonser och rekrytering