Färgfest

illustrationer.

Blomstudie. Del av kommande projekt.