Svartvitt, färg och grafiska element

Ny grafisk profil • Stationary och företagsbroschyr

Hökerberg&Söderquist var en väl ansedd advokatbyrå som i många år hanterat stora konton från sitt stora kontor på Kungsgatan. Med 20 år i branschen var det dags att uppdatera formen.

Tillsammans beslöt vi att behålla logotypen då det var ett väl inarbetat varumärke. I en ny färgställning och tillsammans med grafiska strikta element fick logotypen ett nytt liv. Till detta sattes vissa accentfärger som användes på ett sådant sätt att de med toningar och mjuka illustrationer blev en fin kontrast till det svartvita i övrig grafik. Tillsammans med en fotograf sattes ett modernt men sympatiskt bildspråk.

Uppdrag

Ny modern grafisk profil med utgångspunkt i befintlig logotype

Svårighet

Många starka viljor hos kunden

Lösning

En strikt profil tillsammans med mjuka toningar