Många delar till en helhet

Grafisk form på program och rollups

Riksteatern Linköping är en ideell riksteaterförening som verkar för att Linköping ska ha ett brett, varierat och bra utbud av professionell scenkonst. De är anslutna till Riksteatern och erbjuder varje år ca 20 teater- och dansföreställningar. 

Till varje vår och höst sätts ett program ihop med de aktuella föreställningarna och slutligen görs rollups som välkomnar besökarna i foajén.

Uppdrag

Grafisk formgivning och original av program och rollups

Svårighet

Få in mycket information på en liten yta utan att innehållet känns rörigt. Bilder och grafik från många olika fotografer och illustratörer.

Lösning

Vi satte en klassisk och tydlig profil som binder samman innehållet och får allt att samarbeta fint tillsammans