Glada kompisar

illustrationer.

Bra kombinationer. Del av serie.