Talltita i punktstorlek

Egenritat typsnitt

Jag älskar typsnitt och att titta nära nära på detaljerna. En layout kan bli briljant med rätt typsnitt, katastrofal med fel. På Södertörns högskola läste jag Typsnittsdesign och fontutveckling och påbörjade arbetet med mitt eget typsnitt.

Som inspiration hade jag typsnitt som Narziss och Paris, men även naturen omkring mig. Småfåglar är till synes sköra och fragila men är tuffa när det kommer till kritan. Talltitan med dess små tunna ben, runda mage och kraftiga hätta på huvudet hade tydliga likheter med mina gemener och fick därför namnge typsnittet.

Talltita är främst tänkt att användas i stora storlekar, som exempelvis displaytypsnitt eller till logotyper.